ID Partners oferuje doradztwo w dziedzinie stylu zachowania i protokołu, imprez i komunikowania. Podejmujemy się też samodzielnej realizacji tych zadań, dzięki wybitnym ekspertom sprawdzonym we współpracy z nami.

ID Partners oferuje twórcze, skuteczne i zgodne ze strategią marki rozwiązania dotyczące komunikacji oraz wizerunku przedsiębiorstwa.
Łączy ludzi, stwarza im płaszczyznę nawiązywania kontaktów i ożywiania wzajemnych relacji.

ID Partners działa w skali międzynarodowej i ma długoletnie
doświadczenie współpracy z przedsiębiorstwami i agencjami w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych i na Środkowym Wschodzie.

Nazwa ID Partners składa się z inicjałów Irina zu Sayn-Wittgenstein
i Dorothea von Eberhardt. Mogą się one wykazać doświadczeniem zawodowym od lat 70.

Tutaj można znaleźć wywiad z ID Partners »