Imprezy

Doradztwo koncepcyjne i realizacja
Zarządzanie listami gości i zaproszeniami
Relacje z mediami
Wybór lokalizacji
Rozrywka
Koordynacja wystroju, dekoracji i sprzętu
Zamówienie i koordynacja cateringu
Kontrola kosztów


Komunikacja

Komunikacja wokół produktów oraz imprez
Pośrednictwo w pozyskiwaniu sponsorów
Doradztwo przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń


Protokół

Doradztwo w kwestiach protokołu międzynarodowego
Planowanie imprez pod względem protokolarnym
Koncepcje i realizacja szkoleń z zakresu etykiety